Loving eyes.

dsc_0025

Admiring eyes

dsc_0021

Enjoy the day.

Advertisements